info(@)softub.bg

Количка

Система за озониране от SOFTUB

Published by vagopyan on

Озонът е нестабилен газ, който се състои от 2 свързани кислородни молекули, химически представени като O3. Кислородът сам по себе си е най-стабилен и често се среща в две комбинации атоми или O2. Когато се създава озон, трети кислороден атом се свързва с 2-атомната молекула и се получава химикал, който има 3 атома и е нестабилен. Третата кислородна молекула иска да напусне. Именно тази нестабилност  или желание да напусне, която води до окисляване, е от полза. Това е действие на прехвърляне на допълнителна кислородна молекула от озона към друга молекула, която води до окисляване, което искаме.

Озонът е окислител, не трябва да се бърка с дезинфектант. Хлорът е дезинфектант. Дезифектантът (хлор) санитаризира и унищожава примесите във водата, докато окислителят (озон) окислява замърсителите и помага за обновяване на дезинфектанта.

Във водната индустрия за свободно време, както и в индустрията за питейна вода, озонът се използва за да помогне да се пречиства водата. Какво прави озона е да окислява всякакви органични и неорганични съединения във водата, както и бактериална дезинфекция и вирусна инактивация. В допълнение, озонът спомага за възстановяване на дезинфектанта (хлор). Озонът окислява комбинираните хлорни съединения или хлорамин обратно в свободен хлор и окислен замърсител.

При използване на SOFTUB, озонът се вкарва във ваната чрез въздушна система във водопровода. В съществуващата въздушна система се конфигурира пневматична линия. Този допълнителен аспект се контролира с електромагнитна система (патентована). Чрез програмиране на компютъра, соленоида и озонатора се включват или изключват в синхрон, позволявайки на озона да навлезе във ваната. Поради наличието на соленоиден клапан целостта на системата за контрол на въздуха се запазва, позволявайки системата напълно да се изключи.

Озонирнето се получава по следния начин. Системата за озониране ще работи:

1)  по време на всички цикли на филтъра, когато това е необходимо и зададено от контролната платка.

2)  по време на първите 15 минути от включванията за затопляне на водата ***

3)  в продължение на 1 час по време на цикъла на затопляне веднага след използване на ваната (ръчно активиране; бутона за дюзите управлява режима)

 *** Ако ваната се използва (системата за озониране ръчно е изключена), при настъпване на момента за автоматично загряване на водата, системата за озониране няма да се включи до следващия зададен цикъл за затопляне. Тогава ще се включи и ще работи 1 час. Това предпазва потребителя от директно излагане на газ озон, който може да раздразни кожата (не е задължително).

Озонът фактически влиза в контакт с водата във въздушните канали, като също така се смесва с водата от самата дюза. Озонът постъпва във водата с милионите балончета, които излизат от дюзите.

Categories: SOFTUB патенти